Laminet sağlıklı mıdır?

Ambalajın üzerindeki CE sembolü bunun bir kanıtıdır. Bu normlar kapsamında tüketicilerin sağlık ve refahı öncelik taşımaktadır. Bu testin amacı parke içerisindeki formaldehit içeriğini test etmektir. Bu ölçünün normal (E1) normuna göre azami 3,5 mg/m²h olmalıdır. Balterio laminat parkeler 10x kat daha az formaldehid içerir. Dolayısıyla Balterio laminat parkeler kesildiği veya döşendiği zaman formaldehid emisyon (salınım) oranı yok denecek kadar az olup sağlığa zarar riski hemen hemen sıfırdır. Ayrıca boyanırken fenolik reçine emdirilmez ve dekoratif kağıtlarda solvent mürekkep kullanılmamasına dikkat edilir.

Detay Halıcılık © 2019. All Rights Reserved.

ThemeREX © 2017. All Rights Reserved.